Stiftelsen kom till i februari 2009 för att hedra Kalle-Vevas minne. Vi tyckte att hans insatser för idrotten i Mariestad och i Värmland skulle få leva kvar genom denna insamlingsstiftelse.

Stiftelsen finns registrerad på länstyrelsen under namnet Insamlingstiftelsen Kalle Vevas Minnesfond.

Stiftelsen kommer att dela ut ett bidrag eller stipendium till någon enskild person eller idrottsförening som har utmärkt eller engagerat sig inom idrotten. Utdelningen kommer att ske en gång om året i februari månad.

Stiftelsen tar tacksamt emot bidrag på bankgiro nr 490-9719

Styrelsen består av: Jarl Hedberg

                                Terese Hedberg

                                Thomas Johansson

                                Tommy Eklund